Velkommen til Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste!

Med fokus på en sunn bedrift!

Hvem er vi?

Om oss (mal)

Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS ble etablert i 1993, og er en rådgivende tjeneste, som jobber med å opprettholde et trygt, sunt og veltilpasset arbeidsmiljø og fremme alle arbeidstakeres fysiske og mentale helse gjennom forebyggende tiltak.  

Vi  har 36 medlemsbedrifter, som igjen sysselsetter ca. 700 ansatte. Majoriteten av medlemmene er lokalisert i Båtsfjord. BBHT AS har kontor i Linken Næringshage.

Godkjent Bedrifthelsetjeneste
Godkjent Bedrifthelsetjeneste

Bedriftshelsetjenester som er godkjent oppfyller forskriftens krav til kompetanse, kvalitetssystem og antall fagpersonell.  

Godkjent Bedrifthelsetjeneste

Bedriftshelsetjenester som er godkjent oppfyller forskriftens krav til kompetanse, kvalitetssystem og antall fagpersonell.  

Våre tjenester

HMS

Vi har lang og allsidig erfaring og kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet. Bistår din bedrift med HMS- relaterte utfordringer, helsefremmende og forebyggende arbeid etter deres behov.

Arbeidsmiljø

Vi har lang og allsidig erfaring og kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet. Bistår din bedrift med HMS- relaterte utfordringer, helsefremmende og forebyggende arbeid etter deres behov.

Rådgivning

Vi kan gi råd/hjelp/delta med intern-kontroll, HMS system, kvalitetssystem, revisjon av IK/HMS-systemet, HMS-dokumentasjon, lover og forskrifter, vernerunder, brannvernrunder, HMS-møter, AMU-møter, AKAN arbeid, IA-arbeid og sykefraværsoppfølging.

Bærekraft

Det er en sammenheng mellom HMS-arbeid og arbeid med bærekraftig utvikling. Kravet om å vise tydelig samfunnsansvar og hvilke FNs bærekraftsmål bedriften jobber med i forhold til sine mål er økende. BBHT kan gi informasjon og bistå bedriftene med å komme i gang med dette arbeidet.

Sykefravær

Bistå din bedrift med helsefremmende, forbyggende og oppfølging av de ansattes helse slik at det kan bidra til økt produktivitet og redusert sykefravær.

Ergonomi

Vi informerer, rådfører og hjelper våre kunder med kartlegging i forhold til risiko for muskel- og skjelettplager, arbeidsplasskartlegging for å bidra til å finne gode løsninger i forhold til ergonomi. Det kan være snakk om justering av utstyr, riktig belysning, variasjon i arbeidsoppgaver, hjelpemidler og god arbeidsteknikk.

Kurs

Vi tilpasser både eksterne og interne kurs. Holder kurs som 40 t HMS for verneombud, HMS for ledere, risiko, varme arbeider, brannforebyggende/ brannvernleder og om andre HMS relaterte temaer.

Temakurs

Ved behov for litt kortere kurs med forskjellige temaer, så har vi tilbud om bl.a. ergonomi, kjemikalier, trakassering og mobbing, vold og trussel om vold, konflikthåndtering, arbeidsrelatert stress, omstilling, AKAN, arbeidsmiljøportalen, øvelser og flere kurs kan skreddersys etter behov.

Fleksibel

Vi anser oss selv som svært fleksible, både når det kommer til arbeidstid, pakker og løsninger for kundene.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Fleksibel aktør

Vi kartlegger kundens behov og tilpasser deretter en løsning som begge partner er fornøyd med.

Kontakt oss

902 42 446
Hindberggata 19, 9990 BÅTSFJORD
Orgnr 968 158 813