Velkommen til Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste!

Med fokus på en sunn bedrift!

Hvem er vi?

Om oss (mal)

Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS ble etablert i 1993, og er en rådgivende tjeneste, som jobber med å opprettholde et trygt, sunt og veltilpasset arbeidsmiljø og fremme alle arbeidstakeres fysiske og mentale helse gjennom forebyggende tiltak.  

Vi  har 36 medlemsbedrifter, som igjen sysselsetter ca. 700 ansatte. Majoriteten av medlemmene er lokalisert i Båtsfjord. BBHT AS har kontor i Linken Næringshage.

Godkjent Bedrifthelsetjeneste
Godkjent Bedrifthelsetjeneste

Bedriftshelsetjenester som er godkjent oppfyller forskriftens krav til kompetanse, kvalitetssystem og antall fagpersonell.  

Godkjent Bedrifthelsetjeneste

Bedriftshelsetjenester som er godkjent oppfyller forskriftens krav til kompetanse, kvalitetssystem og antall fagpersonell.  

Våre tjenester

HMS

Vi  lang og allsidig erfaring og kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet ,Vi bistår din bedrift ved alle HMS- relaterte problemstillinger og bidrar aktivt innen alle områder relatert til HMS

Kurs

Vi skreddersyr bedriftsinterne kurs og  vektlegger god formidlingsevne hos våre kursholdere.Vi kan tilby blandt annet  grunnopplæring HMS for verneombud, HMS kurs for ledere, stressmestring, konflikthåndtering, og andre HMS relaterte temaer.

Arbeidsmiljø

Når de ansatte har det bra, jobber de bedre. Vi stiller med tjenester som Medarbeiderundersøkelser, konflikthåndtering ,  arbeidsmiljøutvikling og lignende.

Rådgivning

Vi kan tilby din bedrift rådgivning innen internkontroll, kvalitetsystemer, dokumentasjon, møtevirksom, lover og forskrifter, og mer.

Sykefravær

Forebygging og oppfølging av de ansattes helse kan bidra til økt produktivitet og redusert sykefravær.

Ergonomi

Vi hjelper våre kunder til å finne gode løsninger på arbeidsplassen som funksjonelle møbler, riktig belysning, variasjon i arbeidsoppgaver, hjelpemidler og god arbeidsteknikk.

Fleksibel

Vi anser oss selv som svært fleksible, både når det kommer til arbeidstid, pakker og løsninger for kundene.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Fleksibel aktør

Vi kartlegger kundens behov og tilpasser deretter en løsning som begge partner er fornøyd med.

Kontakt oss

902 42 446
Hindberggata 19, 9990 BÅTSFJORD
Orgnr 968 158 813